الگوهای آماده خیاطی شلوار لگ

آموزش خیاطی دارای سه بخش بسیار مهم آموزشی ،طراحی و الگوسازی ،برش و دوخت و اتوکاری می باشد. الگوسازی یکی…

3,440,000 تومان