الگوهای آماده خیاطی شلوار

معرفی الگوهای آماده خیاطی شلوار الگو اماده چیست و چه کاربرد های دارد؟ تولیدی های انبوه پوشاک به علت صرفه…

5,246,000 تومان

الگوهای آماده خیاطی شلوار کلاسیک

پیشرفت تکنولوژی باعث تحول در زمینه های مختلف کاری و شغلی شده است. تکنولوژی در زمینه خیاطی نیز نفش به…

3,450,000 تومان

الگوهای آماده خیاطی شلوار لگ

آموزش خیاطی دارای سه بخش بسیار مهم آموزشی ،طراحی و الگوسازی ،برش و دوخت و اتوکاری می باشد. الگوسازی یکی…

3,440,000 تومان