الگوهای آماده خیاطی بچگانه بلوز و شلوار

رسم الگو و الگوسازی یکی از مهمترین مراحل خیاطی محسوب میشود. این مرحله زمان و انرژی بسیاری را به خود…

5,000,000 تومان