ژانت خیاطی تاج آستین

اغلب مشاغل و هنر ها نیاز به ابزار های خاص خود را دارند. ابزار های موجود کمک میکند تا مراحل…

480,000 تومان

ژانت خیاطی سینه

امروزه به دلیل پیشرفت انسان در تمامی زمینه ها نحوه فعالیت های انسان نیز تغییر کرده است چرا که هر…

480,000 تومان

کاغذ الگو پوستی

توضیح کاغذ الگو پوستی کاغذ الگوهایی که برای خیاطی استفاده میکنیم انواع مختلفی دارند که در این جا ما کاغذ…

275,000 تومان

کاغذ الگو کاهی

توضیح کاغذ الگو کاهی کاغذ الگوهایی که برای خیاطی استفاده میکنیم انواع مختلفی دارند که در این جا ما کاغذ…

110,000 تومان

کاغذ الگو گرافت زرد

توضیح کاغذ الگو گرافت زرد کاغذ الگوهایی که برای خیاطی استفاده میکنیم انواع مختلفی دارند که در این جا ما…

180,000 تومان

کاغذ الگو گرافت قهوه ای

توضیح کاغذ الگو گرافت قهوه ای کاغذ الگوهایی که برای خیاطی استفاده میکنیم انواع مختلفی دارند که در این جا…

120,000 تومان