آموزش اساس دامن و دامن تنگ راسته

4.50 2 رای
1,000,000 تومان

درباره آموزش اساس دامن و دامن تنگ راسته آموزش خیاطی دارای دوره ها و کلاس های متفاوتی می باشد. هر…

1,000,000 تومان

آموزش خیاطی پایه

بدون امتیاز 0 رای
4,450,000 تومان

معرفی آموزش خیاطی پایه خیاطی از آن دسته هنر ها و رشته هایی می باشد که برای شروع آن باید…

4,450,000 تومان

آموزش خیاطی ترم تکمیلی

بدون امتیاز 0 رای
4,450,000 تومان

ترم دوترم دومعرفی آموزش خیاطی ترم تکمیلی خیاطی از آن دسته هنرها و رشته هایی می باشد که برای شروع…

4,450,000 تومان

ترم تخصصی

بدون امتیاز 0 رای
14,000,000 تومان

معرفی ترم تخصصی برای یاد گرفتن اصولی خیاطی باید قدم های کوچک و هدفمند بردارید و برای پیشرفت خود در…

14,000,000 تومان

ترم شلوار دوز زنانه

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان

معرفی ترم شلوار دوز زنانه برای یاد گرفتن اصولی خیاطی باید قدم های کوچک و هدفمند بردارید و برای پیشرفت…

12,000,000 تومان

دوره ضخیم دوز

بدون امتیاز 0 رای
2,950,000 تومان

معرفی دوره ضخیم دوز برای پیشرفت در زمینه خیاطی نیاز هست که از تکنیک های مربوط به آن استفاده کنید…

2,950,000 تومان

دوره عروس کودک

بدون امتیاز 0 رای
2,400,000 تومان

معرفی دوره عروس کودک خیاطی از آن دسته هنر ها و رشته هایی می باشد که برای شروع آن باید…

2,400,000 تومان

سمینار 28دی (آپدیت بیس رگالی)

در سمینار 28دی (آپدیت بیس رگالی) چه طرح درس هایی آمورش داده شد؟ پرزنت کردن هنرجو جذب مشتری آموزش اندازه گیری…

1,200,000 تومان