یکی از شاخه های تخصصی در زمینه خیاطی و آموزش آن تولید و دوخت لباس عروس است. این شاخه نیاز به مهارت های خاص و پیشرفته و از همه مهم تر، به روز را دارد. دوره آموزش لباس عروس تخصصی با هدف پرورش هنرآموزانی موفق در زمینه دوخت انواع لباس عروس به صورت تخصصی ایجاد شده و در چندین کلاس در آموزشگاه خیاطی رشیدی و ورزغی در حال برگذاری می باشد. هنرآموزان این شاخه از خیاطی از سراسر ایران با اهداف متفاوت خیاطی در این دوره شرکت کرده و کسب علم مینمایند. کلاس عروس به صورت کارگاهی بوده و هنرآموزان تمامی مطالب آموزش دیده را در کلاس اجرا میکنند. هدف از برگزاری کلاس های کارگاهی درک درست از مباحث تدریس شده است. اغلب شرکت کنندگان دوره های عروس تخصصی پس از گذراندن فراگیری نکات تخصصی قادر به تاسیس مزون و برندسازی در زمینه لباس های مجلسی، شب و به خصوص لباس های عروس هستنند. پیش نیاز هنرآموزان این دوره، پکیج یا کلاس ترم پایه می باشد. چرا که آگاهی از مفاهیم پایه، اساس کار عروس می باشد.

در ادامه برخی از نمونه کار های هنرجویان این دوره پس از گذراندن سه جلسه آموزشی خواهیم دید.

نمونه کار عروس 3
نمونه کار عروس2
نمونه کار عروس 1
نمونه کار عروس 6
نمونه کار عروس5
نمونه کار عروس4
نمونه کار عروس 10
نمونه کارعروس9
نمونه کار هنرجو7